Meme Küçültme

Meme Küçültme

1. Meme küçültme hangi durumlarda yapılabilir?
Meme büyüklükleri, boyun ağrıları, sütyen kesikleri, meme altı terleme ve mantar enfeksiyonları ve kıyafet seçiminde yaşanan sosyal zorluklar ana sebeplerdir.

2. Meme küçültme izli bir işlem midir?
Her ameliyatta, özellikle doku çıkartılan ameliyatlarda doğal olarak çizgiler olacaktır. Kullandığımız teknikle, bu çizgiyi olabilecek en küçük boyutta tutarken, ayni zamanda hasta için en verimli islemi de gerçekleştirebilmekteyiz.

3. Meme küçültme işleminde ayni zamanda dikleştirme yapılabilir mi?
Çoğu zaman meme dokusu büyük olan hastalarda meme dokusunda sarkma da eşlik etmektedir. Kullandığımız küçük izli teknik ile hem küçültme hem de dikleştirme işlemini aynı anda gercekleştirebilmekteyiz.

4. Meme küçültme ameliyatları sonrasında süt verilebilir mi?
Kullandığımız küçük izli teknikler sayesinde meme dokusuna minimum travma olmaktadır. Süt kanalları minimum etkilenir ve yüksek olasılıkla hasta normal sekilde emzirebilmektedir.

 

5. Meme küçültme yapmadan sadece meme toparlama yapılabilir mi?
Evet, meme dokusu yeterli ise, aynı küçük izli seçkin teknik kullanılarak meme küçültme de çıkarılan kısım kullanılır ve memenin üst kutbu doldurulur. Birkaç ay içersinde su damlası görüntüsü elde edilir.

6. Meme toparlama ile meme büyütme eş zamanlı yapılabilir mi?
Evet, eğer meme dokusu yeterli değil ise, meme altı kas üzerine ya da kas altına protez koyularak ve ayni zamanda meme gevşekliği giderilip meme yükseltilerek kombine bir işlem yapmak mümkündür.